Arvsrätt || Sims 4 Legacy Challenge på Svenska

Det är tråkigt, men sant…. men en del av utmaningens design är att din grundare förr eller senare kommer att dö. Även om du tar hand om dem efter konstens alla regler, så kommer tidens tand så småningom ta dem ifrån dig. Men oroa dig inte, döden innebär inte förlust. När din grundare till slut dör, behöver du bestämma vem bland deras barn som vill bli nästa arvinge, familjens Ledare i andra generationen. Titeln arvinge skapar flera konsekvenser, men hur din familj hanterar arvsrätten är faktiskt kanska formbart. Precis som en Sims personlighet är skapad från tre egenskaper, så består arvsrätten av tre komponenter. Tänk på arvsrätten som din familjs ”personlighet”. Välj vist, då du måste lyda arvsrätten under hela utmaningen och kan inte ändra den halvvägs igenom.

Arvsrätt – Genus

Första komponenten är Genus. Du måste välja ett av följande alternativ:

 • Matriakat : Grundaren måste vara kvinna. Bara flickor är valbara att bli arvingar om det inte saknas kvinnliga barn, i så fall är även pojkar tillåtna för den generationen
 • Strikt Matriakat: Grundaren måste vara kvinna. Bara flickor är valbara att bli arvingar. En pojke kan aldrig, under några omständigheter bli nästa generations arvinge.
 • Patriakat: Grundaren måste vara man. Bara pojkar är valbara att bli arvingar om det inte saknas manliga barn, i så fall är även flickor tillåtna för den generationen.
 • Strikt Patriakat: Grundaren måste vara man. Bara pojkar är valbara att bli arvingar. En flicka kan aldrig, under några omständigheter bli nästa generations arvinge.
 • Jämställt: Grundaren kan vara av båda könen. Både flickor och pojkar kan bli arvinge.
 • Strikt Jämställt: Grundaren kan vara av vilket kön som helst. Men, bara barn av motsats kön till grundaren kan göras till arvinge. Detta upprepas vid nästa generation (nästa arvinge måste vara av motsatt kön till föregående generation) så att varje generation alternerar när det gäller genus på sin arvinge.

Arvsrätt – Blodsband

Den andra komponenten är Blodsband. Du måste välja ett av följande val:

 • Strikt Traditionell: För att vara valbara att bli arvinge, måste ett barn vara fött på naturlig väg från tidigare generations föräldtrar och kunna spåra en obruten blodslinje bakåt till grundaren. Adopterade barn kan aldrig bli arvingar.
 • Traditionell: Barn som har ett blodsband till båda föräldrar från tidigare generation kan bli arvingar. Adopterade barn kan inte bli arvingar, förutom om inte något barn med blodsband saknas, då även de kan ärva titeln som arvinge för nästa generation.
 • Modern: Både barn med blodsband och adopterade barn är valbara att ärva.
 • Fosterbarn: Barn som är adopterade kan bli arvingar. Barn med blodsband till tidigare generation kan inte bli arvingar, förutom om det inte finns några adopterade barn, då även de kan ärva titeln som arvinge för nästa generation.
 • Strikt Fosterbarn: Bara adopterade barn kan bli arvingar. Barn med blodsband kan aldrig ärva titeln.

 

Restriktionerna kring Genus och Blodsband kan ses som  de kvalificerande rundorna. Om någon av restriktionerna inte uppfylls för ett barn, så kan de ej heller få titeln som arvinge. Men bara för att ett barn är tillåtet att ärva titeln i linje med restriktionerna ovan, betyder det inte att de KOMMER ATT bli arvingar. Den tredje kategorin är den som faktiskt VÄLJER arvinge.

Arvsrätt – Arvingen

Den tredje kategorin är den som Väljer Arvingen. Du måste välja bland följande val:

 • Förstfödde: Den äldsta, i ordningen de kom till familjen bland de valbara barnen, får titeln Arvinge.
 • Sistfödde: Den yngsta, i ordningen de kom till familjen bland de valbara barnen, får titeln Arvinge.
 • Testamente: Det valbara barnet med högst vänskapliga relation med den tidiga generationens förälder kommer att bli Arvinge.
 • Meriter: Barnet med flest kompletta Aspirationer kommer att ärva. Om det är oavgjort, barnet med den högsta nivån i varje enskild egenskap kommer att vinna bland de barn som det är oavgjort mellan.
 • Styrka: Det första valbara barnet blir vald till Arvinge som standard. Men titeln kan tas ifrån dem med kraft om ett valbart syskon besegrar dem i ett slagsmål. Detta syskon kan få titeln tagen ifrån sig (eller tillbakatagen) om de i sin tur förlorar mot ett annat valbart syskon.
 • Slumpen: Titeln som Arvinge avgörs från valbara arvingar genom slumpen. Varje gång storleken på den valbara gruppen ändras görs ett nytt val.
 • Exmplarisk: Vid början av utmaningen, välj en specifik egenskap, den här egenskapen måste vara en av din grundares tre egenskaper… Den valbara arvingen som har den här egenskapen kan bli arvinge. Om en generation inte får ett barn med den här egenskapen eller får mer än ett barn med denna egenskap, följ reglerna när det gäller Förstfödda.
 • Demokrati: Den här regeln kan användas om du visar upp din Legacy Utmaning offentligt, en blog, facebook, instagram osv. Låt människor får rösta på vem av de valbara simmarna som skall bli arvinge.

Jag har även lagt till en egen variant:

 • Perfektion: Välj ut en kombination av fysiska attribut (exempelvis hårfärg eller ögonfärg) som valbar arvinge skall uppvisa för att få ärva. Om en generation inte får ett barn med de här attributen eller får mer än ett barn med dessa attribut, följ reglerna när det gäller Förstfödda.

Arvsrätt – Ras

Den här restriktionen är för de som äger The Sims 4 Dags att Jobba. Den är frivillig dock.

 • Xenofili – Arvingar måste alternera mellan männsika och utomjording
 • Xenofobisk – Arvingar kan INTE vara av annan ras än grundaren
 • Avkomma – Den tidiga arvingen måste vara den som är gravid, oavsett arvingens kön.
 • Tolerant – Barnets ras har ingen som helst påverkan på möjligheten att bli valbar som arvinge.

Det finns flera restriktioner som kan ändra vem som blir arvinge mitt i en generation. Vem som blir arvinge kan fortsätta att skifta tills en av två förutsättningar är uppfyllda: 1) Den förra generationens arvinge dör eller 2) Den nuvarande arvingen producerar ett valbart barn för nästa generation. Endast när en av dessa saker sker, är titeln Arvinge låst gentemot den som har titeln för närvande och kan inte ändras.

 

Nästa kapitel handlar om utmaningens Spelregler