Våra Bästa År – Roational Play

En Roational Play på högvarv! Det här är en historia där jag fokuserar först och främst på de NPC som kommer med spelet, men även deras avkommor och de ingifta. Jag tittar på alla de där karaktärerna som annars allt för ofta får leva ut sitt liv i bakgrunden… Det är främst här jag även testar olika nya funktioner och expansioner som dyker upp.

Welcome to the The Pancakes – Runda 1

2016-06-01_20-35-10

Kapitel 1 // Kapitel 2 // Kapitel 3 // Kapitel 4 // Kapitel 5